Even geduld...
Wij zijn een organisatieadviesbureau met zo’n 20 jaar ervaring in kleine en middelgrote bedrijven en (semi-)overheidsorganisaties.
 
Door die lange ervaring in de adviespraktijk, aangevuld met tussentijdse studies, heeft Diepeveen Consult een brede expertise ontwikkeld in de disciplines strategie en organisatie, human resource management (waaronder recruitment), marketing en bedrijfseconomie en managementinformatie. Essentieel in de benadering is, dat een creatieve en innovatieve adviesstijl wordt gehanteerd en dat ernaar gestreefd wordt de uitvoering van veranderingsprocessen, die het gevolg zijn van uitgebrachte en geaccepteerde adviezen, te begeleiden. 
 
In het algemeen geldt als wezenlijk kenmerk van het bureau, dat de relatie met opdrachtgevers is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en integriteit in de omgang van de adviseur met de opdrachtgever en diens organisatie. 
Onze adviesgebieden
Strategie, organisatie en verandering
Strategie heeft betrekking op de richting die een organisatie op lange termijn wenst in te slaan. In een concurrerende bedrijfstak gaat strategie over de wijze waarop concurrentievoordeel kan worden behaald in elk van de markten waarin een bedrijf opereert. De structuur van een organisatie is de weerspiegeling van de gekozen strategie. Implementatie van organisatorische consequenties is een gecompliceerd proces dat bij voorkeur externe begeleiding van een organisatieadviseur vergt.
Human Resource Management
Human Resource Management (HRM) kan worden beschouwd als een vorm van employment management, dat er naar streeft (duurzaam) concurrentievoordeel te behalen door middel van strategische ontwikkeling van sterk betrokken en competent personeel en gebruik maakt van een reeks van geïntegreerde culturele, structurele en personele technieken.
Werving en selectie (recruitment)
Werving en selectie is niet zo maar een kwestie van een vacature “opvullen”, maar vereist een grote mate van zorgvuldigheid, zowel naar opdrachtgevers als naar kandidaten die in aanmerking willen komen voor een vacante positie. In de praktijk blijkt steeds weer hoe moeilijk het is om de eisen van een individuele functie in overeenstemming te brengen met de talenten en deskundigheden van de beschikbare mensen.
Marketing
Het doel van marketing is de klant zo goed te kennen en te begrijpen, dat het product of de dienst bij hem past en zichzelf verkoopt. Idealiter zou het marketingproces een klant moeten opleveren, die gemotiveerd is om te kopen.
Sociale innovatie
Sociale innovatie is het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden ('dynamisch managen'), het hanteren van innovatieve organisatieprincipes ('flexibel organiseren') en het realiseren van hoogwaardige arbeidsvormen ('slimmer werken en talentontplooiing') om het concurrentievermogen en de productiviteit te verbeteren.
Financieel Management
Traditioneel wordt het vakgebied financieel management onderverdeeld in externe en interne informatieverschaffing. Externe verslaggeving richt zich op informatieverschaffing vanuit organisaties ten behoeve van belanghebbende (of belangstellende) buitenstaanders. Interne informatieverschaffing is feitelijk bedoeld als kennisbron voor de besluitvorming binnen de onderneming, maar ook als instrument om problemen in de organisatie te signaleren ('control').
Nieuws
Samenwerking met OoA-adviseurs beëindigd
"Samenwerking met anderen in een (kleine) groep is...
Ma, 25 jan 2016
Referenties
Wij werkten onder andere voor (onderdelen van):
  • Wolters Kluwer (en rechtsvoorgangers) in Nederland en België
  • Reed Elsevier (en rechtsvoorgangers)
  • KPN Telecom
  • KLM
  • AKZO Nobel