Even geduld...
referenties.png

Referenties

Opdrachtgevers

Diepeveen Consult kan bogen op een lange traditie van organisatieadvisering. Onder de opdrachtgevers waren (onderdelen van) grote gerenommeerde ondernemingen, zoals:
 • Wolters Kluwer (en rechtsvoorgangers) in Nederland en België,
 • Reed Elsevier (en rechtsvoorgangers),
 • KPN Telecom,
 • KLM, 
 • AKZO Nobel,
 • Philips,
 • SER,
 • DPG/Dagblad Tubantia (en rechtsvoorgangers)
Ook zijn opdrachten uitgevoerd bij (onderdelen van) provinciale en gemeentelijke organisaties. Daarnaast heeft de nadruk gelegen bij opdrachten voor veel middelgrote en kleine bedrijven, overwegend in de mediabranche (waaronder grafische bedrijven, uitgeverijen en verpakkingsbedrijven), maar ook in enkele metaalbedrijven. 

Aard van de opdrachten

De voor opdrachtgevers uitgevoerde opdrachten hebben een divers en veelal breed karakter gehad. Ter toelichting hieronder een greep uit de verrichte adviesactiviteiten:
 
Strategie en organisatie
 • Integraal doorlichten (‘internal audit’) van organisaties, in het algemeen overwegend vanuit een financieel-economische, technische, marketing-, human resource- en communicatieve invalshoek,  maken van SWOT-analyses en formuleren van strategische opties.
 • Opstellen van businessplannen op middellange termijn, uitgaande van een uit een doorlichting voortkomende strategische keuzes, nadrukkelijk ondersteund door directie en management.
 • Managementondersteuning bij het doorvoeren van beleids- en organisatieveranderingen, doorgaans naar aanleiding van aanbevelingen van een bedrijfsdoorlichting (change management).
 • Klankborden (‘sparren’) met en coaching van directieleden en overig management.
Human Resource Management
 • Ontwikkelen van een toegesneden systeem van functioneringsgesprekken en prestatiemeting (‘performance measurement’) dat als basis dient voor een beleid van training en management development in het kader van loopbaanontwikkeling.
 • Adviseren inzake een bij het bedrijf passende HR-organisatie, al of niet met een bedrijfsstrategische positie binnen de totale organisatie.
 • Opstellen van functieomschrijvingen ter formalisering van nieuwe organisatiestructuren.
 • Introduceren en implementeren van een systeem van functieclassificatie en opzetten van beloningsstructuren.
 • Optreden als change agent bij de implementatie van organisatie- en procesveranderingen, mogelijkerwijs voortkomend uit een aanpassing van de organisatie tengevolge van een bedrijfsdoorlichting.
 • Sociale innovatie: analyseren van (interne) organisatie en bedrijfsprocessen met het doel aanknopingspunten te vinden voor productiviteitsverbetering en verhoging van de arbeidssatisfactie.
Werving en selectie
 • Werving en selectie van directieleden en hoger lijn- en stafkader met een scherp oog voor talent management.
 • Doen van voorstellen inzake het arbeidsvoorwaardenpakket van een nieuw aan te stellen functionaris en opstellen van (concept-) arbeidscontracten.
Marketing
 • Opstellen van een marketingplan. Doen van onderzoek naar de juiste afstemming tussen (congruentie van) productiecapaciteit en doelmarkten (‘target markets’). Doen van voorstellen inzake een effectiever marketingbeleid, met name wat betreft gewenste veranderingen van produkt-/marktcombinaties.
 • Uitvoeren van een concurrentieanalyse, al of niet in het kader van een op te stellen marketingplan.
 • Onderzoeken van de effectiviteit van verkoopdoelstellingen en van de verkooporganisatie bij het realiseren van die doelstellingen.
 • Uitvoeren van sterkte-zwakte-analyses op basis van klanteninterviews ter vaststelling van de positie in de markt, al of niet als onderdeel van een marketingplan of een integrale doorlichting van de organisatie.
Financieel management
 • Maken van financiële analyses op basis van door opdrachtgevers aangeleverde jaarrekeningen resp. gegevens uit de financiële administratie.
 • Uitvoeren van financieel-economische benchmarks en bedrijfsvergelijkingen.
 • Opstellen van omzet-, kosten- en capaciteitsbudgetten en berekenen van kostentarieven, primair voor het maken van prijsoffertes, maar ook van voor- en nacalculaties.
 • Doorlichten van de administratieve organisatie en van het interne controlesysteem.
Onze adviesgebieden
Strategie en organisatie
Change Management en OO
Human Resource Management
Recruitment
Innovatiemanagement en AI
Neem contact op
0547 - 384146
06 - 22694203
b.diepeveen@planet.nl
Bel mij terug