Even geduld...
over-de-organisatie.png

Over de organisatie

BUREAUMANAGEMENT

De leiding van het bureau is in handen van Boudewijn Diepeveen, directeur/eigenaar van Diepeveen Consult.


 
Na de TH Delft en de HTS is hij bedrijfseconomie gaan studeren aan de Vrije Universiteit (kandidaats) en aan de Universiteit van Amsterdam (doctoraal). In 2008 heeft hij aan de UvA de graad Master of Science (MSc) in Business Studies behaald.

In zijn beroepsleven heeft het organisatieadviesvak in sterke mate de boventoon gevoerd. Na een eerste carrièrestap bij Siemens Nederland is hij vervolgens enige jaren werkzaam geweest bij AMRO Assurantiën (tegenwoordig ABN AMRO), waarna hij de stap heeft gezet naar organisatieadviseur in dienst van een (extern) adviesbureau. Na ruim 12 jaar heeft hij zich verzelfstandigd en Diepeveen Consult opgericht.

Als organisatieadviseur heeft hij zich ontwikkeld als generalist, dankzij opdrachtgevers die hem steeds de kans hebben geboden een breed kennisdomein te ontwikkelen binnen de bedrijfskundige discipline, zoals dat tot uitdrukking komt in de adviesgebieden van het bureau.
 
Boudewijn Diepeveen is lid van de Orde van organisatiekundigen en –adviseurs (OoA).

Mission statement

Wij zijn een organisatieadviesbureau met zo’n 20 jaar ervaring in kleine en middelgrote bedrijven en (semi-)overheidsorganisaties.
 
Door die lange ervaring in de adviespraktijk, aangevuld met tussentijdse studies, heeft Diepeveen Consult een brede expertise ontwikkeld in de disciplines strategie en organisatie, human resource management (waaronder recruitment), marketing en bedrijfseconomie en managementinformatie. Essentieel in de benadering is, dat een creatieve en innovatieve adviesstijl wordt gehanteerd en dat ernaar gestreefd wordt de uitvoering van veranderingsprocessen, die het gevolg zijn van uitgebrachte en geaccepteerde adviezen, te begeleiden. 
 
In het algemeen geldt als wezenlijk kenmerk van het bureau, dat de relatie met opdrachtgevers is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en integriteit in de omgang van de adviseur met de opdrachtgever en diens organisatie. 
Onze adviesgebieden
Strategie en organisatie
Change Management en OO
Human Resource Management
Recruitment
Innovatiemanagement en AI
Neem contact op
0547 - 384146
06 - 22694203
b.diepeveen@planet.nl
Bel mij terug