Even geduld...
news.png

Samenwerking met OoA-adviseurs beeindigd

Jan
25
"Samenwerking met anderen in een (kleine) groep is als een huwelijk: er dient een groot onderling vertrouwen te zijn, de neuzen moeten in dezelfde richting staan en competenties dienen heel goed aan te sluiten", zei ooit een ervaren organisatieadviseur. In de (voorgenomen) samenwerking met andere OoA-adviseurs was aan deze 'voorwaarden' in geen enkele mate voldaan. Zonde van de geinvesteerde tijd, zonde van de vele negatieve energie van ergernis en conflicten die het onvermijdelijke gevolg zijn van de maanden van voorbereiding. Want verder is het - gelukkig - nooit gekomen.
Hoe nauwgezet en stringent een samenwerking met collega-adviseurs moet worden overwogen en uitgewerkt is me in de maanden van plannenmakerij wel gebleken. Na een eerste fase van verkenning en pogingen onderling vertrouwen te wekken kwam ik al snel uit bij de vraag: is deze poging tot bundeling van krachten, het definiëren van adviesmark(ten) en het maken van plannen om die markten, met inzet van de beschikbare competenties, te benaderen resp. te onderhouden wel haalbaar? En is de wil om langs de uitgestippelde weg een succesvolle vorm van (hechte) samenwerking te bereiken überhaupt aanwezig?
Hoewel op het eerste gezicht en bij oppervlakkige beschouwing de ingrediënten voor een succesvolle samenwerking aanwezig leken, bleek na enkele maanden al dat de visies op samenwerking en de vereiste inzet om er samen iets van te maken te ver uiteen lagen. Dat was bij analyse achteraf toch vooral het gevolg van een groot gebrek aan vertrouwen, gebrek aan marketingkennis ('commercieel inzicht') en te ver uiteenlopende competenties. Daar komt - inderdaad  achteraf beschouwd - een sterke neiging tot gemakzucht en opportunisme bij: een impliciete wens tot 'free riding' die natuurlijk dodelijk is voor een voornemen tot op vertrouwen gebaseerde samenwerking. Dan is de enig juiste conclusie: stoppen ermee en de eigen zelfstandige praktijk voortzetten, die meer kansen biedt dan samenwerking in een gemankeerd gezelschap. 
Onze adviesgebieden
Strategie en organisatie
Change Management en OO
Human Resource Management
Recruitment
Innovatiemanagement en AI
Neem contact op
0547 - 384146
06 - 22694203
b.diepeveen@planet.nl
Bel mij terug