Even geduld...
Wij zijn een organisatieadviesbureau met zo’n 20 jaar ervaring in overwegend MKB-bedrijven en (semi-) overheidsorganisaties.
 
Door die lange ervaring in de adviespraktijk, aangevuld met tussentijdse studies, heeft Diepeveen Consult een brede expertise ontwikkeld in de disciplines strategie en organisatie, changemanagement en organisatieontwikkeling, human resource management, recruitment en innovatiemanagement en AI.
Daarnaast zijn diverse opdrachten, waarbij managementfuncties op tijdelijke basis zijn waargenomen, naar volle tevredenheid van opdrachtgevers afgerond.
Essentieel in de benadering is, dat een creatieve en innovatieve adviesstijl wordt gehanteerd en dat ernaar gestreefd wordt de uitvoering van veranderingsprocessen, die het gevolg zijn van uitgebrachte en geaccepteerde adviezen, te begeleiden. 
 
In het algemeen geldt als wezenlijk kenmerk van het bureau, dat de relatie met opdrachtgevers is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en integriteit in de omgang van de adviseur met de opdrachtgever en diens organisatie. 
Onze adviesgebieden
Strategie en organisatie
Strategie heeft betrekking op de richting die een organisatie op lange termijn wenst in te slaan. In een concurrerende bedrijfstak gaat strategie over de wijze waarop concurrentievoordeel kan worden behaald in elk van de markten waarin een bedrijf opereert. De structuur van een organisatie is de weerspiegeling van de gekozen strategie. Implementatie van organisatorische consequenties is een gecompliceerd proces dat bij voorkeur externe begeleiding van een organisatieadviseur vergt.
Van nature hebben mensen een weerstand tegen veranderingen. De status quo met z'n vaste patronen en zekerheden geven houvast. Daarvan afwijken om een organisatie te bereiken die beter aansluit bij een nieuwe situatie (b.v. een fusie met een andere onderneming, of een andere benadering van klanten) gaat niet zonder slag of stoot.
Verandermanagement is daarom een uiterst delicaat proces. Het goed managen van veranderingen is dan ook eenn van de belangrijkste succesfactoren voor het welslagen van een verandertraject.
Human Resource Management
Human Resource Management (HRM) kan volgens Storey worden beschouwd als een vorm van employment management, dat er naar streeft (duurzaam) concurrentievoordeel te behalen door middel van strategische ontwikkeling van sterk betrokken en competent personeel en gebruik maakt van een reeks van geintegreerde culturele, structurele en personele technieken.
Recruitment
Recruitment (werving en selectie) is niet zo maar een kwestie van een vacature 'opvullen' maar vereist een grote mate van zorgvuldigheid, zowel naar opdrachtgevers als naar kandidaten die in aanmerking willen komen voor een vacante positie. In de praktijk blijkt steeds weer hoe moeilijk het is om de eisen van een individuele functie in overeenstemming te brengen met de talenten en deskundigheden van de beschikbare mensen.
Overheden en bedrijven over de hele wereld hebben de afgelopen jaren goed doordachte strategieen en investeringen in Artificial Intelligence (AI) aangekondigd. En niet zonder reden: de ontwikkeling van deze technologie wordt veelal beschouwd als de 'vierde industriele revolutie' en zal een grote invloed hebben op de mate waarin mensen worden ingezet in productieprocessen.
Innovatie zal voor een belangrijk deel door AI worden gedreven, zeker waar het technologische innovatie betreft.
Nieuws
Samenwerking met OoA-adviseurs beeindigd
"Samenwerking met anderen in een (kleine) groep is...
Ma, 25 jan 2016
Referenties
Wij werkten onder andere voor (onderdelen van):
  • Wolters Kluwer (en rechtsvoorgangers) in Nederland en België,
  • Reed Elsevier (en rechtsvoorgangers),
  • KPN Telecom,
  • KLM,
  • AKZO Nobel,
  • Philips,
  • SER en
  • DPG/Dagblad Tubantia (en rechtsvoorgangers).