Even geduld...
disclaimer-privacypolicy.png

Disclaimer

Algemeen

Diepeveen Consult (Kamer van Koophandel 30099240), hierna te noemen Diepeveen Consult, verleent u hierbij toegang tot diepeveenconsult.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Diepeveen Consult en derden zijn aangeleverd. Diepeveen Consult behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
 
De informatie op diepeveenconsult.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Diepeveen Consult.

Beperkte aansprakelijkheid

De op diepeveenconsult.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Diepeveen Consult.
 
In het bijzonder zijn alle prijzen op diepeveenconsult.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Diepeveen Consult. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Diepeveen Consult, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
Onze adviesgebieden
Strategie en organisatie
Change Management en OO
Human Resource Management
Recruitment
Innovatiemanagement en AI
Neem contact op
0547 - 384146
06 - 22694203
b.diepeveen@planet.nl
Bel mij terug