Even geduld...
blog.png

Blog

Nov
29

Artificial Intelligence: eerste verkenningen van een nieuw vakgebied

Er is veel te doen en te lezen rond Artificial Intelligence. Het is dus absoluut een heel actueel thema! Maar wat is AI nu eigenlijk?
Uit de beschikbare literatuur blijkt, dat er eenduidige definitie van is te geven; het is een containerbegrip, waar allerlei wetenschappelijke termen onder worden geschaard. Deep learning, machine learfning, robotica: het valt allemaal onder AI.
In deze bijdrage dus eerst maar eens de eerste indrukken van dit vakgebied aan de hand van de gevolgde 'nationale' cursus Artificial Intelligence gepresenteerd.
Dec
13

Agile management en zelfsturende teams

Is 'strategic agility' een hype of een trend? Strategic agility wordt in de recente literatuur aangeduid als 'het vermogen om de strategische richting van de onderneming doorlopend te kunnen aanpassen en consequent nieuwe producten en diensten te blijven ontwikkelen. Juist gezien het strategische (lange termijn-) karakter ervan moet het begrip daarom niet zozeer als hype, maar eerder als trend worden beschouwd.
De ideologie van de 'zelfsturende teams' kan in het algemeen worden gezien als waardevolle bijdrage aan de wens van de bedrijfsleiding om de organisatie flexibeler te maken teneinde beter op ontwikkelingen in de markt en in technologie te kunnen reageren. Zo gesteld sluiten zelfsturende teams dus prima aan bij een ondernemingsbeleid van strategic agility met het kenmerk zich doorlopend aan te kunnen passen aan veranderingen in markt en technologie. Toch moeten er enkele nuances worden aangebracht.
Dec
09

Robotisering: doom or joy

Robotisering is hot! Je kunt geen krant openslaan of je loopt wel tegen een artikel over robotisering aan. Een ware topic in tijden van innovatie en globalisering.
De grote aandacht voor robotisering komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het onderwerp staat al enige jaren in de belangstelling, maar juist dit jaar is er sprake van een soort hype. Centraal daarin staat de discussie over verondersteld verlies van banen als de robot de mens veel werk uit handen zou nemen.
In de media wordt die discussie breeduit gevoerd. Gaan er in de toekomst banen verloren of worden er juist meer banen gecreëerd? M.a.w. ligt er een doemscenario in het verschiet of krijgen we te maken met een economische hausse die zijn weerga niet kent?
Feb
04

Heeft Rabo's corporatiemodel nog enige betekenis?

Met ingang van 1 januari jl. is bij de Rabobank de nieuwe 'governancestructuur' ingevoerd. Per saldo gaat het om een vergaande centralisatie van de bank, waarbij de oorspronkelijke autonomie van de lokale coöperatieven banken (ieder met een eigen bankvergunning) is komen te vervallen en de Centrale Rabobank met één bankvergunning alle 112 lokale 'kantoren' (stand per februari 2015) aanstuurt. En dat onder handhaving van de aloude coöperatieve structuur, althans zo wordt het gebracht! Maar van de daadwerkelijke inbreng van de leden blijft weinig meer over!
Jan
14

Een economendebat om van te watertanden?

In het voorjaar van 2014 was daar plotseling weer een opzienbarend economisch boek: Thomas Piketty's 'Capital in the 21st Century'. Het centrale thema van het boek is 'ongelijkheid', in de zin van de scheve verdeling van rijkdom in een groot deel van de wereld. Als gevolg van de crisis en van toegenomen inkomensverschillen in landen waar zo'n driekwart van de wereldbevolking woont, is ongelijkheid (weer) een belangrijk thema geworden en door toedoen van Piketty volop in de schijnwerpers geplaatst.
Gek genoeg heeft het boek 'The Price of Inequality' van Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz uit 2012 veel minder aandacht getrokken. Stiglitz verzet zich al sinds eind jaren negentig tegen de gevolgen van globalisering en de maatschappelijke gevolgen van het moderne financiële kapitalisme. Ook hij wijst erop, dat een (te) grote ongelijkheid schadelijk is voor de welvaartsgroei, terwijl herverdeling die juist bevordert.
Jan
27

De toezichthouder onder vuur

Na het verschijnen van het rapport van de commissie Frijns-Hoekstra (officieel: de Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS Reaal) is nog eens duidelijk geworden hoe incompetente CEO's en falende toezichthouders hun verantwoordelijkheid voor een (beursgenoteerd) bedrijf hebben veronachtzaamd en de al in een vroegtijdig stadium beschikbare informatie hebben genegeerd of hooguit niet serieus hebben genomen. Opnieuw dringt zich de vraag op wat nu eigenlijk van commissarissen als toezichthouders mag worden verwacht: brave vergadertijgers die zich slechts door CEO's laten informeren en hun informatie louter ontlenen aan de officiële financiële stukken of kritische waarnemers, die zich breder oriënteren binnen het bedrijf, praten met medewerkers lager in de organisatie en ook verdere informatie weten te bemachtigen, die buiten de officiële kanalen om een realistischer beeld van de organisatie kunnen geven.
Okt
14

Zakken op de concurrentieladder: is dat erg?

Nederland is in de jongste editie van de concurrentie-index van het World Economic Forum gezakt van de vijfde naar de achtste plaats. Dat blijkt uit de ranglijst, die vorige maand is gepubliceerd en direct voor tumult onder wetenschappers en politici zorgde. Nederland blijkt te zijn voorbijgestreefd door Duitsland en de VS. Voorzitter Wientjes van VNO-NCW vindt dat begrijpelijk, omdat de economie in deze landen 'veel veerkrachtiger blijkt te zijn en zich sneller herstelt'. Van de politici doen o.a. CDA-leider Sybrand van Haersma Buma en D66-leider Alexander Pechtold een duit in het zakje. Buma is van mening dat het kabinet zich moet richten op de z.g. topsectoren, waar Nederland internationaal in uitblinkt, en meer moet inzetten op innovatie. Pechtold is kritisch op de (internationale) positie van Nederland en hamert ook op innovatie.
Aug
15

Economische groei: komt het er nog eens van?

Ook de adviesbureaus in Nederland hebben te leiden onder de economische crisis. Zelfs de grote bureaus moeten omzetdalingen en krimp rapporteren. De organisatieadvieswereld is niet zo anticyclisch als velen denken. Zowel in de publieke als in de commerciële sector is er minder budget voor organisatieadviseurs, wellicht met uitzondering van enkele grote overheidslichamen, beursgenoteerde ondernemingen ('fusies en overnames') en hier en daar in de zorg.
In het algemeen geldt, dat het vertrouwen zoek is en dat het kabinet onvoldoende in staat is om de bakens te verzetten.
Aug
12

Sociale innovatie: dekt de vlag de lading eigenlijk wel?

Sociale innovatie is al geruime tijd de term die wordt gebruikt als 'pendant' van technologische innovatie: de management- en organisatiekenmerken van innovaties die nodig zijn om technologische innovaties 'in te bedden'. Het adjectief 'sociaal' doet tekort aan de niet-technologische determinanten van innovatie, die een veel ruimere betekenis hebben dan alleen maar sociale aspecten van de bedrijfsvoering van de organisatie.
Aug
09

'Lean': oude wijn in nieuwe zakken?

In verschillende bedrijven wordt sinds vrij kort de 'managementfilosofie' van de 'lean manufacturing' in praktijk gebracht. Op initiatief van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is de filosofie, ontleend aan de ervaringen bij Toyota Motor Co., in Nederland weer nieuw leven ingeblazen en kan deze zich dus verheugen in belangstelling van het bedrijfsleven. Zo zijn o.a. in de grafische industrie, onder begeleiding van de HAN en branche-instituten, projecten gestart die met veel enthousiasme zijn opgepakt. De ervaringen blijken (voorlopig) overwegend positief te zijn, hoewel op onderdelen de gestelde doelen niet helemaal konden worden gerealiseerd.
Onze adviesgebieden
Strategie en organisatie
Change Management en OO
Human Resource Management
Recruitment
Innovatiemanagement en AI
Neem contact op
0547 - 384146
06 - 22694203
b.diepeveen@planet.nl
Bel mij terug